Η Σχολή

H Πολυτεχνική Σχολή ιδρύθηκε στις 25-09-1967. Έχει έδρα την Πάτρα και περιλαμβάνει τα εξής τμήματα με το αντίστοιχο έτος ιδρύσεως:

  • Αρχιτεκτόνων Μηχανικών,1999, με έδρα την Πάτρα
  • Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων,1998, με έδρα το Αγρίνιο
  • Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών (αρχικά ως Ηλεκτρολόγων Μηχανικών),1967, με έδρα την Πάτρα
  • Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής,1980, με έδρα την Πάτρα
  • Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών (αρχικά ως Μηχανολόγων Μηχανικών),1972, με έδρα την Πάτρα
  • Πολιτικών Μηχανικών,1972, με έδρα την Πάτρα
  • Χημικών Μηχανικών,1977, με έδρα την Πάτρα