Η Σχολή

Η Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου Πατρών σήμερα

Η Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου Πατρών έκλεισε πάνω από μισό αιώνα ζωής. Iδρύθηκε το 1967 με το πρώτο τμήμα της το Τμήμα «Μηχανολόγων-Ηλεκτρολόγων». Περιλαμβάνει σήμερα έξι (6) τμήματα, και είναι η πιο μεγάλη σχολή του Πανεπιστημίου Πατρών, ως προς τον αριθμό των φοιτητών (δέχεται κάθε χρόνο πάνω από 1000 νέους φοιτητές), ενώ συμβάλει αποφασιστικά στην χρηματοδότηση της έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, και την ανάπτυξη σημαντικών περιοχών έρευνας και τεχνολογίας αιχμής, καθώς και στη διασύνδεση με τη βιομηχανία και την καινοτομία.

Επιτεύγματα

Ενδεικτικά επιτεύγματα της Σχολής είναι η συμβολή της σε εθνικό επίπεδο στην ανάπτυξη της περιοχής των υπολογιστών, κύρια με το έργο του Τμήματος Μηχανικών ΗΥ και Πληροφορικής, αλλά και άλλων τμημάτων της Σχολής, καθώς και η πρωτοπορία στην αεροναυπηγική επιστήμη με την ύπαρξη του μοναδικού στη χώρα Τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών. Επίσης πρωτοπορεί στον τομέα της διεθνούς πιστοποίησης προγραμμάτων σπουδών, με το παράδειγμα του Τμήματος Χημικών Μηχανικών, που από το 2017 έγινε το πρώτο στην Ελλάδα τμήμα Ελληνικού πανεπιστημίου του οποίου το δίπλωμα πιστοποιήθηκε μέσω του IChemE και του EngC στο επίπεδο 7 του ευρωπαϊκού πλαισίου προσόντων ως Integrated Master of Engineering, με στοχο την απονομή του σήματος EUR-ACE®, παράδειγμα που ακολουθούν σήμερα και άλλα τμήματα της Σχολής.

Διεθνής κατάταξη

Ενδεικτικό του υψηλού επιπέδου των προγραμμάτων σπουδών που προσφέρονται είναι η διεθνής κατάταξη του Πανεπιστημίου Πατρών στα σχετικά αντικείμενα. Ειδικότερα, με βάση την διεθνή κατάταξη QS TopUniversities για το 2021, η Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου Πατρών είναι στη θέση 258, ενώ ειδικότερα η κατάταξη μας σε επί μέρους γνωστικά αντικείμενα είναι για το αντικείμενο του Πολιτικού Μηχανικού στις θέσεις 151-200, Ηλεκτρολόγου Μηχανικού: 201-250, Μηχανολόγου Μηχανικού: 201-250, Χημικού Μηχανικού: 201-250, Επιστήμης Υπολογιστών: 251-300, Επιστήμες του Περιβάλλοντος: 301-350. Σε αυτά τα γνωστικά αντικείμενα το Πανεπιστήμιο Πατρών κατατάσσεται στην τρίτη θέση στη χώρα, μετά από τα παλαιότερα πανεπιστήμια ΕΜΠ και ΑΠΘ.

Σπουδές

Τα προγράμματα σπουδών προπτυχιακού επιπέδου των έξι τμημάτων της Σχολής είναι όλα πενταετούς διάρκειας που οδηγούν σε δίπλωμα επιπέδου μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (Integrated Master of Engineering), και καλύπτουν πολλαπλά αντικείμενα της επιστήμης του Μηχανικού. Τα διπλώματα που απονέμονται στους αποφοίτους μας αναγνωρίζονται από το Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδας και σχετίζονται με αντίστοιχα επαγγελματικά δικαιώματα.

Επίσης όλα τα τμήματα της Σχολής έχουν οργανώσει ή συμμετέχουν σε προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών, πολλά ξενόγλωσσα και σε συνεργασία με διεθνή πανεπιστήμια, ενώ συμμετέχουν σε προγράμματα κινητικότητας προσωπικού και φοιτητών και παρέχουν ευκαιρίες πρακτικής άσκησης στη βιομηχανία.