Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών ιδρύθηκε το 1999 και είχε τους πρώτους αποφοίτους του ήδη από το ακαδημαϊκό έτος 2003-2004. Πρωταρχικός ακαδημαϊκός στόχος του Τμήματος Αρχιτεκτόνων είναι η άρτια εκπαίδευση των φοιτητών/τριών ώστε να αποτελούν ταυτόχρονα ικανούς επιστήμονες και δημιουργούς, ευσυνείδητους επαγγελματίες και ολοκληρωμένους κοινωνικά και πολιτισμικά πολίτες σε σχέση με το ευρύ γνωστικό αντικείμενο που υπηρετούν, το οποίο είναι η διαμόρφωση του κτισμένου περιβάλλοντος και του χώρου ευρύτερα. Το Τμήμα διαθέτει 5 σχεδιαστήρια (ένα για κάθε έτος σπουδών), οργανωμένη βιβλιοθήκη η οποία συνεχώς εμπλουτίζεται, και υπολογιστικό κέντρο με πλούσιο εξειδικευμένο εξοπλισμό και λογισμικό που εξυπηρετεί περίπου 60 θέσεις εργασίας. Στο Τμήμα λειτουργεί Εργαστήριο Πολεοδομικού και Χωροταξικού Σχεδιασμού (Π.Δ. 293/00) και Εργαστήριο Εικαστικών Τεχνών.