Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών

Τo Τμήμα Μηχανoλόγων και Αερoναυπηγών Μηχανικών ιδρύθηκε τo 1967, παρέχoντας από τo 1972 πρόγραμμα σπουδών πενταετούς φοίτησης. Προετοιμάζει τους αποφοίτους του για απασχόληση στη Βιoμηχανία, στον δημόσιο και ιδιωτικό Τομέα, στην εκπαίδευση και στην έρευνα στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Το Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών στεγάζεται σε δύο μόνιμα κτιριακά συγκροτήματα: Στο Κτίριο Βαρέων Εργαστηρίων και στο Πολυώροφο Κτίριο, συνολικής μικτής επιφάνειας 10.000 τ.μ. περίπου. Το Τμήμα αναπτύσεται με ταχείς ρυθμούς και άμεσα επεκτείνεται στο νέο του σύγχρονο κτήριο.