Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

To Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ιδρύθηκε με το Βασιλικό Διάταγμα 399 της 28ης Ιουνίου 1972 και άρχισε να λειτουργεί στο πλαίσιο της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών από το ακαδημαϊκό έτος 1972-1973. Στο πλαίσιο του νόμου 1268/82, το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών λειτουργεί διοικητικά ως ανεξάρτητη μονάδα από το 1983. Το Τμήμα ασχολείται με την διδασκαλία όλων των θεμάτων των σχετικών με την επιστήμη του Πολιτικού Μηχανικού, συμπεριλαμβανομένης και της Μηχανικής του Περιβάλλοντος. Έχει έντονη ερευνητική δραστηριότητα και συμμετέχει σε διεθνή και εθνικά ερευνητικά προγράμματα.