Ιστορικά Στοιχεία

Πολυτεχνική Σχολή Πανεπιστημίου Πατρών: Σύντομη ιστορική αναδρομή

Η Πολυτεχνική Σχολή ιδρύθηκε το 1967 ως η δεύτερη σχολή του Πανεπιστημίου Πατρών μετά από την Φυσικομαθηματική (σήμερα Σχολή Θετικών Επιστημών). Η ίδρυσή της συνέβαλε στην επίτευξη ενός από τους βασικούς σκοπούς ίδρυσης του Πανεπιστημίου Πατρών που ήταν η διδασκαλία και η έρευνα με έμφαση στις θετικές επιστήμες και την τεχνολογία.

Ο ιδρυτικός νόμος (ΦΕΚ 164/Β.Δ.546/25-9-1967) όριζε ότι η σχολή είναι πενταετούς φοίτησης. Επίσης όριζε ότι το πρώτο Τμήμα της Σχολής ήταν το "Τμήμα Μηχανολόγων-Ηλεκτρολόγων". Από το Τμήμα αυτό  το 1972 θα προκύψουν τα Τμήματα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανολόγων Μηχανικών.

Ο ιδρυτικός νόμος του 1967 προέβλεπε αρχικά την ίδρυση οκτώ εδρών στη Σχολή: Γενικής Ηλεκτροτεχνίας, Θεωρητικής Ηλεκτροτεχνίας και Παραγωγής, Μεταλλογνωσίας, Μηχανολογίας, Παραγωγής - Μεταφοράς - Διανομής και Χρησιμοποιήσεως Ηλεκτρικής Ενέργειας, Ενσυρμάτου Τηλεπικοινωνίας, Ασυρμάτου Τηλεπικοινωνίας, και Πυρηνικής Τεχνολογίας, που συμπληρώθηκαν αργότερα με άλλες έδρες, στα γνωστικά αντικείμενα των ηλεκτρονικών, υπολογιστών, θεωρίας πληροφοριών, κλπ, κύρια στην επιστήμη του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού. Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών (που το 1995 μετονομάστηκε σε Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών) θεωρείται μετεξέλιξη του πρώτου αυτού Τμήματος της Σχολής.

 

Το πρώτο πρόγραμμα σπουδών της Πολυτεχνικής Σχολής, από τον ιδρυτικό νόμο του 1967.

 

Η πρώτη έδρα που πληρώθηκε ήταν αυτή της Ενσύρματης Τηλεπικοινωνίας το 1969, από τον καθηγητή Γεώργιο Κοκκινάκη, ενώ ο πρώτος κοσμήτορας της Σχολής  ήταν ο καθηγητής Αντώνιος Γραμματικός.

 

Ορκωμοσία των πρώτων σπουδαστών της Πολυτεχνικής Σχολής, διακρίνεται πέμπτος από αριστερά το Κοσμήτορας Α. Γραμματικός

 

Το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών ιδρύθηκε το 1972, από ένα πυρήνα καθηγητών και προσωπικού του αρχικού τμήματος της σχολής. Το τμήμα αυτό με το Π.Δ.404/95 μετονομάστηκε σε Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών.

Το 1972 ιδρύθηκε και το τρίτο κατά σειρά τμήμα της Σχολής, το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών (ιδρυτικός νόμος Β.Δ.399/28-6-1972).

Κατά την περίοδο της μεταπολίτευσης η σχολή αναπτύσσεται ταχύτατα, το 1977 ιδρύεται το Τμήμα Χημικών Μηχανικών (Π.Δ. 834/1977 - ΦΕΚ 271/20-9-1977 τ.Α'), ενώ το 1980 ιδρύεται το Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, γνωστό ως CEID, αρχικά από πυρήνα του καθηγητών του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών. Αυτό ήταν μάλιστα, το πρώτο τμήμα της χώρας στο ταχύτατα αναπτυσσόμενο αντικείμενο των υπολογιστών και πληροφορικής.

Το 1999 ιδρύεται το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών και εντάσσεται ως έκτο τμήμα στη Σχολή, ενώ πιο πρόσφατα, το 2019, εντάχθηκε στη Σχολή το Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος που προέκυψε ως μετεξέλιξη του Τμήματος Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, το οποίο υφίσταται από το 1998. Η έδρα του τελευταίου τμήματος είναι στο Αγρίνιο.

Το 2022 το Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος μεταφέρεται στη Γεωπονική Σχολή και μετονομάζεται σε Τμήμα Αειφορικής Γεωργίας, κατά συνέπεια η Πολυτεχνική Σχολή περιλαμβάνει πλέον έξι τμήματα, όλα με έδρα την Πάτρα.