Μέχρι 1 Ιουλίου 2024 υποψηφιότητες για τη θέση του Κοσμήτορα

Έχει δημοσιευτεί η πρόσκληση για εκλογή του Κοσμήτορα της Πολυτεχνικής Σχολής για τη θητεία μέχρι 31.8.2027. Η προθεσμία για κατάθεση υποψηφιοτήτων λήγει στις 1.7.2024. Περισσότερες λεπτομέρειες στην πρόσκληση στη σελίδα του Πανεπιστημίου