Διατελέσαντες Κοσμήτορες

2018-2021 Ματαράς Δημήτριος, Καθηγητής Τμήματος Χημικών Μηχανικών

2014-2018 Κουφοπαύλου Οδυσσέας, Καθηγητής Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών

2010-2014 Ανυφαντής Διονύσιος, Καθηγητής Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών και Αεροναυπηγών

2006-2010 Σπύρου Νικόλαος, Καθηγητής Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών

2003-2006 Δημητρακόπουλος Αλέξανδρος, Καθηγητής Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών

2000-2003 Παπαμαντέλλος Δημήτριος, Καθηγητής Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών και Αεροναυπηγών

1997-2000 Μακιός Βασίλειος, Καθηγητής Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών

1994-1997 Σαφάκας Αθανάσιος, Καθηγητής Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

1991-1994 Σαφάκας Αθανάσιος, Καθηγητής Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

1988-1991 Κερμανίδης Θεόδωρος, Καθηγητής Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών

1986-1988 Παπαθεοδώρου Θεόδωρος, Καθηγητής Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής

1983-1986 Βαγενάς Κωνσταντίνος, Καθηγητής Τμήματος Χημικών Μηχανικών

1981-1983 Μακιός Βασίλειος, Καθηγητής Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

1980-1981 Δημαρόγκωνας Ανδρέας, Καθηγητής Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών

1978-1980 Νίκολης Ιωάννης+, Καθηγητής Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

1977-1978 Τζάνες Νικόλαος-Σταμάτιος, Καθηγητής Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

1976-1977 Γαλανός Γλαύκος, Καθηγητής Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

1975-1976 Κοκκινάκης Γεώργιος, Καθηγητής Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

1974-1975 Γαλανός Γλαύκος, Καθηγητής Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

1973-1974 Γραμματικός Αντώνιος, Καθηγητής Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών