Διατελέσαντες Κοσμήτορες

2014-2018 Κουφοπαύλου Οδυσσέας, Καθηγητής Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών
2010-2014 Ανυφαντής Διονύσιος, Καθηγητής Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών και Αεροναυπηγών
2006-2010 Σπύρου Νικόλαος, Καθηγητής Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών
2003-2006 Δημητρακόπουλος Αλέξανδρος, Καθηγητής Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών
2000-2003 Παπαμαντέλλος Δημήτριος, Καθηγητής Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών και Αεροναυπηγών
1997-2000 Μακιός Βασίλειος, Καθηγητής Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών
1994-1997 Σαφάκας Αθανάσιος, Καθηγητής Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
1991-1994 Σαφάκας Αθανάσιος, Καθηγητής Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
1988-1991 Κερμανίδης Θεόδωρος, Καθηγητής Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών
1986-1988 Παπαθεοδώρου Θεόδωρος, Καθηγητής Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής
1983-1986 Βαγενάς Κων/νος, Καθηγητής Τμήματος Χημικών Μηχανικών