Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος

Το Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος ιδρύθηκε το 1998 με την ονομασία Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων και μετονομάστηκε σε Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος τον Μάιο του 2019 (Ν. 4610/2019). Στόχος του Τμήματος είναι να προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα προπτυχιακής και μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στην επιστήμη της Περιβαλλοντικής Μηχανικής και να παράσχει ένα Πρόγραμμα Σπουδών που θα ανταποκρίνεται στις διεθνείς εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή της Περιβαλλοντικής Μηχανικής και της Επιστήμης και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος. Το προσφερόμενο Πρόγραμμα Σπουδών ικανοποιεί τις απαιτήσεις και τις ανάγκες της επιστήμης των Μηχανικών Περιβάλλοντος. Οι σπουδές είναι πενταετείς και οδηγούν στην απόκτηση Διπλώματος Μηχανικού και σε Integrated Master. Από το 2020 το Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδας (ΤΕΕ) αναγνώρισε στους αποφοίτους του Τμήματος τα επαγγελματικά δικαιώματα του Μηχανικού Περιβάλλοντος.