Ο Σπύρος Πανδής λαμβάνει το βραβείο εξαίρετης διδασκαλίας 2022

Ο καθηγητής Σπύρος Πανδής του Τμήματος Χημικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής ήταν ένας από τους δύο βραβευμένους για το 2022 καθηγητές του Πανεπιστημίου Πατρών με το βραβείο εξαίρετης διδασκαλίας "Ευάγγελος Παπανούτσος".

Σε τελετή που έγινε στις 28 Ιανουαρίου με την ευκαιρία της εορτής των γραμμάτων, ο κ. Πανδής έλαβε το βραβείο από τον Αντιπρύτανη Έρευνας κ. Π. Δημόπουλο (φώτο, αριστερά ο κ. Πανδής).

Η επιτροπή που απένειμε το βραβείο στο σκεπτικό της ανέφερε: "Ο συνάδελφος διακρίνεται για το υψηλό ακαδημαϊκό ήθος του, την μακροχρόνια αφοσίωση στο διδακτικό του έργο, την ενεργό συμμετοχή του σε ανοικτή εκπαίδευση εκτός του Πανεπιστημίου, με δράσεις διάδοσης της γνώσης προς το ευρύτερο κοινό, την ανάπτυξη πρωτότυπης σκέψης στους φοιτητές του, την πέραν του συνήθους συμμετοχή σε επίβλεψη πτυχιακών, διπλωματικών και διδακτορικών διατριβών, για ορισμένες εκ των οποίων η διάχυση των αποτελεσμάτων τους οδήγησε σε εντυπωσιακά υψηλή ποσότητα και ποιότητα διεθνών επιστημονικών δημοσιεύσεων. Διακρίνεται ακόμη για τη συμβολή του στη δημιουργία νέων και στη διαμόρφωση υφιστάμενων μαθημάτων με έμφαση στη διεπιστημονικότητα, καθώς και για τη συμβολή του στην ανάπτυξη καινοτόμων διδακτικών μεθόδων και στη δημιουργική χρήση σύγχρονων εκπαιδευτικών τεχνολογιών, κάτι που αναδείχθηκε ιδιαίτερα κατά την περίοδο της πανδημίας.