ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

Επισυνάπτεται η πρόταση που προέκυψε σύμφωνα με την διαδικασία που είχε ανακοινωθεί.

Η πρόταση αυτή θα τεθεί προς ψήφιση στην Γενική Συνέλευση της Πολυτεχνικής Σχολής, την Τετάρτη 19/12/18 στις 11:00 π.μ., στην Αίθουσα Τελετών του Πανεπιστημίου Πατρών (Α' κτήριο).