Πανελλαδικές εξετάσεις 2023: Πιο υψηλές βάσεις για την Πολυτεχνική Σχολή

Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα εισαγωγής νέων φοιτητών στα Πανεπιστήμια της χώρας. Στην Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου Πατρών συνολικά έγιναν δεκτοί περίπου 1000 υποψήφιοι διαφόρων κατηγοριών (Γενικά Λύκεια, Επαγγελματικά Λύκεια, κλπ.) και μαζί με άλλες ειδικές κατηγορίες υποψηφίων. Υποδεχόμαστε με ιδιαίτερη χαρά τους νέους φοιτητές μας και τους ευχόμαστε καλή πρόοδο, ενώ υπενθυμίζεται ότι το ακαδημαϊκό ημερολόγιο για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος προβλέπει έναρξη μαθημάτων για τις 2 Οκτωβρίου 2023, ενώ θα οργανωθούν από το Πανεπιστήμιο και το Δήμο εκδηλώσεις υποδοχής των νέων φοιτητών.

Και στα έξι τμήματα της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών παρατηρήθηκε σημαντική αύξηση των βάσεων εισαγωγής για το 2023 (κατηγορία υποψηφίων Γενικών Ημερήσιων Λυκείων), με βάση τα αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν, σε αντίθεση με προηγούμενα χρόνια που είχαμε πτωτική πορεία των βάσεων.

Το Τμήμα με την υψηλότερη βάση είναι το Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών (17.340 μόρια), ακολουθεί το Τμήμα Ηλεκτρολόγων και Τεχνολογίας Υπολογιστών (16.925), το Τμήμα Χημικών Μηχανικών (16.420), Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής (14.753), Πολιτικών Μηχανικών (14.750), ενώ το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών απαιτεί 18.854 μόρια (περιλαμβάνεται ειδικό μάθημα). Η μεγαλύτερη αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά παρατηρήθηκε στο Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής (+857 μόρια), και ακολουθεί το Τμήμα Αρχιτεκτόνων (+844 μόρια), Πολιτικών Μηχανικών (+755), Χημικών Μηχανικών (+605), Ηλεκτρολόγων (+530). και Μηχανολόγων (+510), .

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι στην κατηγορία των υποψηφίων Γενικών Λυκείων, στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών εισήχθησαν 45 νέοι φοιτητές για τις 104 διαθέσιμες θέσεις (43%), στο Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής 74 για 192 θέσεις (38%), Πολιτικών Μηχανικών 130 για 151 θέσεις (86%), ενώ στα Τμήματα Μηχανολόγων, Ηλεκτρολόγων και Χημικών Μηχανικών συμπληρώθηκαν όλες οι διαθέσιμες θέσεις.