Γιατί να σπουδάσω στο Πολυτεχνείο της Πάτρας

Για τους υποψήφιους που σκέφτονται να σπουδάσουν στην Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου Πατρών,  ετοιμάσαμε μια σύντομη παρουσίαση της Σχολής και των Τμημάτων της. Στην παρουσίαση περιλαμβάνονται εκτός από γενικές πληροφορίες, σύνδεσμοι με το πρόγραμμα μαθημάτων για να πάρετε μια ιδέα τι αντικείμενα διδάσκονται κατά τη διάρκεια των σπουδών. Οι σπουδές και στα έξι τμήματά μας, είναι πενταετούς διάρκειας και οδηγούν σε δίπλωμα μηχανικού που αντιστοιχεί σε μεταπτυχιακό δίπλωμα.

Παρουσίαση της Πολυτεχνικής Σχολής