Συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Perdue

Στις 29 Μαίου 2023, στο πλαίσιο της υπογραφής μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημίου Πατρών και του Πανεπιστημίου Perdue επισκέφτηκαν τη Σχολή μας οι καθηγητές κκ.  Δημήτρης Περούλης (Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχ.) και Πέτρος Δρινέας (Τμήμα Πληροφορικής). Στη συνάντηση που οργανώθηκε από τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών καθ. Χρήστο Μπούρα, συμμετείχαν μεταξύ άλλων ο Κοσμήτορας της Πολυτεχνικής Σχολής καθγ. Νίκος Αβούρης, και οι καθηγητές Δ. Νικολός και Σ. Γαλλόπουλος (Τμήμα ΗΥ και Πληροφορικής) και Α. Αλεξανδρίδης (Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχ, και Τεχν.Υπολογιστών). Στην συνάντηση αυτή ανταλλάχτηκαν απόψεις και διερευνήθηκαν τρόποι συνεργασίας μεταξύ των δύο ιδρυμάτων στην έρευνα και την εκπαίδευση