Πανελλήνιες Εξετάσεις 2022: Πτώση των βάσεων στην Πολυτεχνική Σχολή

Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα εισαγωγής νέων φοιτητών στα Πανεπιστήμια της χώρας. Στην Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου Πατρών συνολικά έγιναν δεκτοί 971 υποψήφιοι διαφόρων κατηγοριών (Γενικά Λύκεια, Επαγγελματικά Λύκεια, κλπ.) και μαζί με άλλες ειδικές κατηγορίες υποψηφίων ο συνολικός αριθμός φοιτητών που έγιναν δεκτοί θα είναι περίπου 1000. Υποδεχόμαστε με ιδιαίτερη χαρά τους νέους φοιτητές μας και τους ευχόμαστε καλή πρόοδο, ενώ υπενθυμίζεται ότι το ακαδημαϊκό ημερολόγιο για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος προβλέπει έναρξη μαθημάτων για τις 3 Οκτωβρίου 2022, ενώ τη βδομάδα από 26 - 30 Σεπτεμβρίου θα οργανωθούν από το Πανεπιστήμιο και το Δήμο εκδηλώσεις υποδοχής των νέων φοιτητών.

Και στα έξι τμήματα της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών παρατηρήθηκε σημαντική πτώση των βάσεων εισαγωγής για το 2022 (κατηγορία υποψηφίων Γενικών Ημερήσιων Λυκείων). Με βάση τα αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν, το Τμήμα με την υψηλότερη βάση είναι το Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών (16.830 μόρια), ακολουθεί το Τμήμα Ηλεκτρολόγων και Τεχνολογίας Υπολογιστών (16.395), το Τμήμα Χημικών Μηχανικών (15.815), Πολιτικών Μηχανικών (13.995), Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής (13.896), ενώ το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών που παρουσίασε και τη μεγαλύτερη πτώση στη βάση εισαγωγής απαιτεί 18.010 μόρια (περιλαμβάνεται ειδικό μάθημα). Η μικρότερη πτώση σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά παρατηρήθηκε στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών (-294 μόρια), και ακολουθεί το Τμήμα Μηχανικών ΗΥ (-330), Μηχανολόγων (-443), Χημικών Μηχανικών (-515), Ηλεκτρολόγων (-519) και Αρχιτεκτόνων (-830).

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι φέτος δεν εισήχθησαν φοιτητές στο Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος που είναι υπό μετασχηματισμό και ενσωμάτωση στη Γεωπονική Σχολή. Να σημειωθεί επίσης ότι στην κατηγορία των υποψηφίων Γενικών Λυκείων, στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών πέτυχαν 37 νέοι φοιτητές για τις 102 διαθέσιμες θέσεις (36%), στο Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής 125 για 191 θέσεις (65%), Πολιτικών Μηχανικών 138 για 146 θέσεις (94%), ενώ στα Τμήματα Μηχανολόγων, Ηλεκτρολόγων και Χημικών Μηχανικών συμπληρώθηκαν όλες οι διαθέσιμες θέσεις.