Πρώτη συνάντηση με την Επιστημονική Συμβουλευτική Επιτροπή της Σχολής

Στις 27 Ιουλίου έγινε διαδικτυακά η πρώτη συνάντηση μελών της Σχολής και του Πανεπιστημίου με τα μέλη της Επιστημονικής Συμβουλευτικής Επιτροπής της Σχολής που έχει σκοπό την υποστήριξη της αξιολόγησης των προγραμμάτων μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών της Σχολής.

Μέλη της Επιτροπής αυτής είναι:

- ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Καθηγητής, Electrical and Computer Engineering, University of Minnesota, USA

- ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΔΩΡΟΣ, Καθηγητής, Τομέας Επιστήμης και Τεχνικής των Υλικών, Σχολή Χημικών Μηχανικών, Ε.Μ.Π

- ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Καθηγητής, ICT for sustainable manufacturing, EPFL, Ελβετία

- ΠΟΛΛΑΛΗΣ ΣΠΥΡΟΣ, Professor, Design, Technology and Management, Harvard University, U.S.A.

- ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΚΡΙΣΤΗΣ , Καθηγητής, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Στη συνάντηση που συμμετείχαν όλα τα μέλη της Επιτροπής διατυπώνοντας απόψεις για τα προβλήματα των μεταπτυχιακών σπουδών σε άλλες σχολές μηχανικών του κόσμου, συμμετείχαν επίσης ο Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών και Διεθνών Θεμάτων Διονύσης Μαντζαβίνος, ο Κοσμήτορας της Πολυτεχνικής Σχολής Νίκος Αβούρης, τα μέλη της Κοσμητείας, πρόεδροι των Τμημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής, μέλη της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών και διευθυντές προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών της Σχολής.

Στο πλαίσιο της συνάντησης έγινε παρουσίαση της Έκθεσης της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών από τον συντονιστή της καθ. Αντώνιο Αλεξανδρίδη και έγιναν σύντομες παρουσιάσεις από τους συμμετέχοντες για τα μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα της Σχολής.

Ανανεώθηκε η πρόσκληση για επόμενη συνάντηση με τα μέλη της Επιτροπής αφού διευκρινιστεί ο ρόλος της Επιτροπής στο πλαίσιο του νέου θεσμικού πλαισίου της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που πρόσφατα ψηφίστηκε και τέθηκε σε ισχύ.