Νέοι Πρόεδροι και Αναπληρωτές Προέδρων 2022-2024

Κατά τις εκλογές της 22.6.2022 για τις θέσεις Προέδρων και Αναπληρωτών Προέδρων των Τμημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών, εκλέχθηκαν οι εξής:

  • Πρόεδρος του Τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών ο Βασίλειος Κωστόπουλος, Καθηγητής, και Αναπληρωτής Πρόεδρος ο Γεώργιος Λαμπέας, Καθηγητής. 
  • Πρόεδρος του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών ο Αντώνιος Αλεξανδρίδης, Καθηγητής, και Αναπληρωτής Πρόεδρος η Ελευθερία Πυργιώτη, Καθηγήτρια 
  • Πρόεδρος του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ο Ιωάννης Αίσωπος, Καθηγητής, και Αναπληρωτής Πρόεδρος ο Παναγιώτης Δραγώνας, Καθηγητής.
  • Πρόεδρος του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος ο Νικόλαος Κούτσιας,  Καθηγητής. και Αναπληρωτής Πρόεδρος ο Γεώργιος Τσιάμης Αναπληρωτής Καθηγητής.
  • Πρόεδρος του Τμήματος Χημικών Μηχανικών, ο Αλέξανδρος Κατσαούνης, Καθηγητής, και Αναπληρωτής Πρόεδρος ο Γεώργιος Κυριακού, Αναπληρωτής Καθηγητής.
  • Πρόεδρος του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ο Καθηγητής κ. Αθανάσιος Τριανταφύλλου και Αναπληρωτής Πρόεδρος ο Αθανάσιος Δήμας, Καθηγητής.
  • Πρόεδρος του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής ο Χρήστος Κακλαμάνης, Καθηγητής, ενώ Αναπληρωτής Πρόεδρος ορίστηκε από την Σύγκλητο ο καθηγητής Δημήτριος Νικολός αφού δεν υπήρξαν υποψήφιοι.

Η Κοσμητεία της Σχολής εύχεται καλή δύναμη στο έργο όλων των νέων προέδρων και αναπληρωτών προέδρων, οι οποίοι αναλαμβάνουν το έργο τους από τις 1.9.2022 με διετή θητεία.