Εκλογές προέδρων τμημάτων Πολυτεχνικής για 2022-2024

Έχουν προκηρυχθεί οι εκλογές για τους προέδρους και αναπληρωτές προέδρους και των επτά τμημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής. Οι εκλογές θα γίνουν με ηλεκτρονική κάλπη την Τετάρτη 22 Ιουνίου 2022. Υποψηφιότητες κατατίθενται μέχρι τη Δευτέρα 6 Ιουνίου 2022.

Η προκήρυξη των εκλογών

Το έντυπο υποψηφιότητας