Θέσεις της Πολυτεχνικής για το Θέμα των ΤΕΙ

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να βρείτε τις αποφάσεις των Τμημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής σχετικά με το θέμα. ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΑΠΟΨΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΕΣΗ ΑΕΙ-ΤΕΙ Το αποθετήριο ενημερώνεται διαρκώς με τις εξελίξεις στο θέμα.