Πρωτοβουλία Highspeed

Η πρωτοβουλία Highspeed είναι ένα πρόγραμμα καινοτομίας με κύριο στόχο την εκπαίδευση σπουδαστών. Για το σκοπό αυτό θα χρησιμοποιηθεί μια πειραματική πλατφόρμα μαζικής ανοιχτής σύνδεσης στο διαδίκτυο (massive open online platform - MOOP). Η πρωτοβουλία αυτή ξεκίνησε ως κοινή προσπάθεια από τους φορείς EASN, ESA και IdeaSquare@CERN. Η πρωτοβουλία αποτελεί μια πρόσκληση/πρόκληση για φοιτητές διαφόρων επιστημονικών πεδίων για το σχεδιασμό ενός υπερηχητικού αεροσκάφους (με ταχύτητες έως 8 Mach), για 300 επιβάτες, το οποίο θα αποδειχθεί οικονομικά βιώσιμο.

Η αρχική φάση ανάπτυξης ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2018 με την ανάθεση συγκεκριμένων θεμάτων (διπλωματικών εργασιών) σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές. Τα θέματα αυτά υλοποιούνται στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών προγραμμάτων των Πανεπιστημίων που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία. Ο στόχος της πρωτοβουλίας δεν είναι ο ανταγωνισμός προς άλλα ερευνητικά έργα με αντικείμενο υπερηχητικά πολιτικά αεροσκάφη, αλλά η συμμετοχή των φοιτητών σε καινοτόμα συλλογικά έργα με ένα νέο διεπιστημονικό τρόπο.

Επισκεφθείτε την πλατφόρμα στη σελίδα http://wiki.highspeed.education/

Τα επόμενα βήματα

Το IdeaSquare@CERN, το EASN και η ESA δεν σκοπεύουν να κατασκευάσουν ένα αεροσκάφος υψηλής ταχύτητας. Η πρωτοβουλία εστιάζει στην καινοτομία που βασίζεται στις προκλήσεις σε περιβάλλοντα υψηλής τεχνολογίας, όπως η αεροναυπηγική και διαστημική έρευνα.

Κοινό ενδιαφέρον των φορέων που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία είναι η εκπαίδευση της επόμενης γενιάς επιστημόνων και μηχανικών. Στο πλαίσιο αυτό επιδιώκεται  στη δημιουργία νέων συνεργατικών πλατφόρμων και την αναζήτηση εκπαιδευτικών και συνεργατικών πρωτοβουλιών που σχετίζονται με τις επιστήμες του μηχανικού. Οι κύριοι εκτελεστές του ερευνητικού έργου είναι οι σπουδαστές που εργάζονται υπό την επίβλεψη έμπειρων επιστημόνων/καθηγητών. Η πλατφόρμα συνεργασίας είναι ανοιχτή στα εκπαιδευτικά ιδρύματα που επιθυμούν να συμμετάσχουν, καθώς και στην ευρύτερη ερευνητική και επιστημονική κοινότητα.

Φορείς υλοποίησης

Οι φορείς υλοποίησης της πρωτοβουλίας είναι το IdeaSquare@CERN, το EASN και η ESA. Το IdeaSquare@CERN είναι υπεύθυνο για την ανάπτυξη της πλατφόρμας συνεργασίας. Ο ρόλος του EASN είναι να οδηγήσει το δίκτυο των Πανεπιστημίων του στην ενσωμάτωση της χρήσης της πλατφόρμας συνεργασίας στα προγράμματα σπουδών τους. Η ESA μοιράζεται την εμπειρία της στην εκτέλεση πολυδιάστατων τεχνολογικών έργων στον τομέα της αεροδιαστημικής.

Ομάδες Εργασίας

Για την υλοποίηση της πρωτοβουλίας έχουν οριστεί  δέκα ομάδες εργασίας (Working Groups - WGs):

 • WG1: Activity Coordination
 • WG2: Collaborative Platform Coordination
 • WG3: Overall Design and Integration
 • WG4: Aero (thermo) dynamics - Thermal
 • WG5: Materials & structures
 • WG6: Systems
 • WG7: Flight Control – Avionics – GNC – HMS - FDI
 • WG8: Propulsion - Combustion
 • WG9: Environmental issues
 • WG10: Operation, Logistics, Business
Συμμετέχοντα Πανεπιστήμια

Τα Πανεπιστήμια που συντονίζουν τις παραπάνω Ομάδες Εργασίας είναι:

 • University of Stuttgart
 • Bundeswehr University Munich
 • Πανεπιστήμιο Πατρών - Συντονιστής WG5: Materials & structures
 • Politecnico di Torino
 • Tsentralniy Aerogidrodinamicheskiy Institut - TsAGI
 • Catholic University of Leuven
Περισσότερες πληροφορίες
Καθ. Σπύρος Παντελάκης (pantelak@mech.upatras.gr)
Μέλος τριμελούς συντονιστικής επιτροπής πρωτοβουλίας Highspeed
Καθ. Γεώργιος Λαμπέας (labeas@mech.upatras.gr)
Επιστημονικός Υπεύθυνος Έργου για το Πανεπιστήμιο Πατρών
Εργαστήριο Τεχνολογίας & Αντοχής Υλικών
Τμήμα Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών
Πανεπιστήμιο Πατρών
Τηλ.: 2610 969498