Πρακτική Άσκηση

Όλα τα τμήματα της Πολυτεχνικής Σχολής συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης του Πανεπιστημίου Πατρών. Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη σύνδεση με την αγορά εργασίας και τη βιομηχανία και οι σπουδαστές ενθαρρύνονται να αναζητήσουν ευκαιρίες πρακτικής άσκησης, είτε μέσω του σχετικού χρηματοδοτούμενου προγράμματος, είτε μέσω του προγράμματος Erasmus+.

Περισσότερα για την πρακτική άσκηση στη σχετική ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Πατρών